Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
 

REKISTERINPITÄJÄ

Piironki Oy (y-tunnus: 2160103-2)
www.piironki.fi
OSOITE
Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
puhelin 0403518882 Mari Korkeamäki

sähköposti info@piironki.fi
REKISTERIN NIMI
Piironki Oy:n asiakasrekisteri

 

REKISTERÖITYMINEN

Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttajan tulee: 
a) rekisteröityä kuluttajana Piironki Oy:n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot. 
b) Antaa suostumuksensa, että Piironki Oy rekisteröi henkilötiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) asiakasrekisteriinsä.

 

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

  • Piironki Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia.
  • Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.
  • Piironki Oy ei pyydä, eikä tallenna kuluttajasta 
    a) pankkiyhteystietoja
    b) luottokorttitietoja

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Säilytämme henkilötietojasi:

·      Verkkokaupassa vähintään viiden vuoden ajan

·      Sähköpostiarkistossa vähintään seitsemän vuoden ajan

·      Kirjanpitoaineistossa vähintään seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

·      Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot

·      Oikeus tietojen oikaisemiseen

·      Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

·      Oikeus vastustaa käsittelyä

·      Oikeus peruuttaa suostumus

·      Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle